Marketing

Maksud Alam

General Manager

Md Aminur Rahman

Marketing

Maksud ur Rahman Ritu

Marketing

Rafiqul Islam

Marketing

Khandakar Mahbubur Rashid

Marketing

Mizanur Rahman

Marketing

Khalilur Rahman

Marketing

Ashraful Haque

Marketing

Eshak Miah

Marketing

Mohidul Islam

Marketing